Garmin Bike Speed Sensor and Cadence Sensor

Giá bán: 1,590,000 VNĐ

Mã sản phẩm : 010-12104-00
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

 • Theo dõi tốc độ đạp và lực đạp
 • Kết nối với đồng hồ Garmin hoặc Garmin Edge
 • Đơn giản là gắn sensors lên và đạp xe đi 
 • Giúp bạn luyện tập đạp xe tốt hơn 
 • Hàng chính hãng FPT phân phối

 • Easy-to-install - Simply attach the sensors and ride. With no magnets or other exposed parts to line up, these sensors are easy to install, maintain and move between bikes.
 • Speed sensor - Attaches to the hub of either wheel and self-calibrates with your Garmin Edge to give you accurate speed and distance at all times, including indoors on the turbo trainer.
 • Cadence sensor - Fastens to any crank arm size and measures pedal strokes per minute so you can get the most out of your training.
 • Includes: Speed sensor, Speed sensor sleeve, Cadence sensor, Cadence sensor straps, manual
 • Theo dõi tốc độ đạp và lực đạp
 • Kết nối với đồng hồ Garmin hoặc Garmin Edge
 • Đơn giản là gắn sensors lên và đạp xe đi 
 • Giúp bạn luyện tập đạp xe tốt hơn 
 • Hàng chính hãng FPT phân phối
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN